ניהול פרויקטים הגדרה R.H.S קבלנות ויזמות קבלן שלד

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים (מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. פרויקט מוגדר כמאמץ תחום בזמן ליצירת שירות או מוצר או תוצאה ייחודית. הגדרה נוספת של פרויקט היא לקיחת תשומות משאבים ושינויים לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור.

מטרות ניהול הפרויקט הנן סיומו של הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח. פרויקטים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון באמצעות שיפור מועילות או היעילות שלו.

תוכן עניינים

 

 • 1מאפייני הפרויקט
 • 2חמשת שלבי החיים של הפרויקט
  • 1שלב היזום
  • 2שלב התכנון
  • 3שלב הביצוע
  • 4שלב הבקרה
  • 5שלב הסגירה
 • 3משתני מפתח בפרויקטים
 • 4מתודולוגיה לניהול פרויקטים
 • 5כלים נפוצים לניהול פרויקטים
 • 6פיתוח מנהיגות באמצעות פרויקטים
 • 7לקריאה נוספת
 • 8קישורים חיצוניים
 • 9הערות שוליים

מאפייני הפרויקט

 1. תחום בזמן- בעל נקודת התחלה וסיום.
 2. מטרה מוגדרת- נועד ליצור מוצר או שירות או תוצאה, לאחר שהלה הושג הפרויקט מסתיים.
 3. ייחודי- יחיד במינו (לא מדובר במאמץ שגרתי או בתפעול היות שאינם ייחודים).

חמשת שלבי החיים של הפרויקט

שלב היזום

שלב שבו עולה הרעיון לפרויקט ובוחן את הבעיה ואת הצורך המניעים את פתיחת פרויקט. בשלב היזום מוגדרות המטרות העסקיות ברמת המקרו, מטרות טכנולוגיות, לוחות זמנים נדרשים שאותם מגדירים עם בעלי העניין השונים (כגון הלקוח). שלב זה נוטה להיות מעורפל אך בסיומו מתקבלות תשובות לשאלות כגון : מיהו הלקוח? מהו הצורך? מה הם היעדים? מיהו המבצע? מה הפתרון הנדרש? מיהם בעלי העניין? ועוד. מידע שמסייע לשלב זה הוא מידע היסטורי, הנחות ייסוד, מדיניות ארגונית ועוד. תוצרי השלב הם החלטה על פתיחת פרויקט, מסמך תכולת פרויקט ראשוני ומינוי מנהל פרויקט. טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל בסבירות גבוהה לכישלון הפרויקט בפועל.

שלב התכנון

שלב התכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות ועוד. שלב זה מתחיל במהלכו של שלב הייזום ומסתיים לקראת סיום הפרויקט. יש להקפיד להשלים את התכנון הנדרש ביסודיות (דילוג על שלב זה יוביל בפועל לכישלון בביצוע). שלב זה כולל בניית תוכניות עבודה רבות, מומלץ שיהיו תוכניות לנושאים הבאים:

 • תכנון תכולת העבודה, הן תכנון-על והן תכנון פרטני של חבילות העבודה בפרויקט, חלוקת אחריות וכיצד לעדכן על שינויים.
 • תכנון לוחות זמנים, משימות לביצוע, סדר משימות, תזמון למשימות, תלויות, אילוצים ונתיב קריטי.
 • תכנון עלות – הכנת תוכנית תקציב והערכות כספיות.
 • איפיון איכות המוצר או השירות וכיצד לוודא שתתקבל האיכות הרצוייה.
 • תוכנית איוש כ"א – בניית הצוות המקצועי שיוביל את הפרויקט לסיומו המוצלח.
 • תכנון תקשורת – קישור מוצלח של כלל הגורמים לעבודה משותפת.
 • ניהול סיכונים – איתור סיכונים, הערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה, החלטה במה לטפל וכיצד.
 • תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר? מי הקבלן שיופעל? חתימת חוזים ועוד.
 • תוכנית אינטגרציה – כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו משתלבים אלה באלה.

שלב הביצוע

השלב היקר ביותר בפרויקט, שלב זה כולל הפעלת אנשים ומשאבים שונים לפי תוכניות העבודה שנקבעו. בשלב זה מבוצעת בקרה (תכנון מול ביצוע בפועל) וכתוצאה מכך תיתכן בקשת שינוי תכולה, לו"ז, עלויות וגורמים נוספים. בפועל בשלב זה מופצת תקשורת רבה בין הגורמים השונים ומופעלים החוזים וקבלני המשנה לטובת השגת היעדים השונים. שלב זה מתחיל בסמוך לזמן תחילת התכנון ומסתיים בשלב הסגירה של הפרויקט. בשלב זה מתקבלים תוצרי הפרויקט בפועל.

שלב הבקרה

שלב זה מספק משוב לאינטגרציה של כלל החלקים ובדיקה שהתכולה הושלמה ובאיכות הנדרשת, לבקרה על הלו"ז, עלויות, ניהול משאבים וכוח-אדם, דיווחים לבעלי העניין, בקרה על קבלנים וחוזים וניהול סיכונים. המטרה היא לדגום ביצועים כל העת ובמידה וקיימת סטייה לבצע תיקון בזמן.

שלב הסגירה

השלב האחרון בפרויקט והסופי. השלב הזה כולל את סיום הפרויקט וסגירת החוזים המשפטיים הרלוונטיים.

משתני מפתח בפרויקטים

שלושה משתני מפתח בפרויקט והם נקראים גם משולש הזהב:[1]

 • הזמןהמושקע בפרויקט, משתי בחינות:
  • זמן קלנדרי – הזמן החולף מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.
  • זמן אדם וזמן מכונה: מספר שעות העבודה (או חודשי עבודה) המושקע בפרויקט על ידי האנשים והציוד המשתתפים בו.
 • עלות: ההוצאה הכוללת להגשמת הפרויקט.
 • תכולה– תוצרי הפרויקט וחבילות העבודה.

כמו כן נוספו למשולש הזהב עוד שלושה משתני מפתח והם:[דרוש מקור]

 • איכותרמת התוצר שהופק בפרויקט.
 • שביעות רצון לקוחרמת עמידה בציפיות הלקוח.
 • ניהול סיכוניםכיצד מנוהלים איומים שעלולים לפגוע/לקדם את הפרויקט.

מתודולוגיה לניהול פרויקטים[

מטרת המתודולגיה לניהול פרויקטים היא סיום הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות הפרויקט והשגת שביעות רצון לקוח. מקצוע ניהול הפרויקטים עוסק בהגדרת שיטות שתפקידן לוודא שהיעדים מושגים. הפרויקט עשוי להיות פרויקט פיתוח בעל מרכיב גבוה של אי-ודאות טכנולוגית, או פרויקט בינוי בעל מרכיב גבוה של סיכון כלכלי, או אף פרויקט חינוך – ובלבד שהמרכיבים הבסיסיים של תכולה מוגדרת, זמן ותקציב יוגדרו כולם.

על ניהול הפרויקט יכול להיות שיופקד:

 • מי שמומחיותו בשיטות של תעשייה וניהול – דהיינו ללא ידע מעמיק בתכנים המקצועיים של הפרויקט. במקרים אלו עיקר עיסוקו – המרת המשוב מאנשי המקצוע השונים לנתוני זמן וקישור בין פעילויות בשלב התכנון, ולאחר מכן בקרה על ביצוע הפעולות והצפת בעיות לדרג מחליט.
 • במקרים רבים יופקד על ניהול הפרויקט אדם המיומן בהיבטים המקצועיים השונים של הפרויקט, ובמקרים אלו יורחב תפקידו ויכיל גם מרכיבים של קבלת החלטות בשלבים השונים.

קיימות שיטות רבות, המשתנות ומתפתחות לאורך השנים מתוך ניסיון בפיתוח מערכות מורכבות שונות. בין השיטות האופייניות לניהול פרויקטים: ניהול על פי נתיב קריטי וניהול על פי השרשרת הקריטית, המהווה יישום של תורת האילוצים. במשך השנים פותחו כלים רבים לניהול פרויקטים, החל מכלים המשמשים ליצירת תרשימי גאנט ופרט, וכלה בכלים לתזמון של פרויקטים רבים בסביבה מרובת פרויקטים. בשנים האחרונות רווחת גם התפיסה בדבר הצורך בהקמת מנהלת ניהול פרויקטים ארגונית (שתהווה הגוף הארגוני המרכזי העוסק בפיתוח והטמעת שיטות וכלים לניהול פרויקטי הארגון.

 

באדיבות ויקיפידיה

פרטי יצירת קשר

טלפון

054-6482222

דואר אלקטרוני

r.h.s0546482222@gmail.com

כתובתנו

https://www.rhsprojects.co.il

תרשמו לנו הודעה

42 תגובות

 1. ps4 games

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I'll make sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 2. http://tinyurl.com/

  Excellent post. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You've performed an excellent job. I will certainly
  digg it and individually suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this website.

 3. tinyurl.com

  It's actually very complicated in this full of activity life to listen news on Television, therefore I simply use
  web for that purpose, and obtain the newest news.

 4. web hosting

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking about!
  Bookmarked. Please additionally consult with my web site =).
  We could have a link change contract among us

 5. tinyurl.com

  Awesome! Its actually remarkable paragraph, I have got much clear
  idea about from this article.

 6. phd thesis database
 7. minecraft games

  Excellent, what a website it is! This website gives valuable facts to us, keep
  it up.

 8. essay writing service legit
 9. phd dissertation search
 10. female cialis
 11. 0mniartist

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  concept asmr 0mniartist

 12. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Awesome! Its really remarkable paragraph, I have got much
  clear idea concerning from this article. asmr 0mniartist

 13. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing this info.
  asmr 0mniartist

 14. bitly.com

  My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what
  I'm looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?

  I wouldn't mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome weblog! asmr 0mniartist

 15. bitly.com

  I do believe all the ideas you've presented for your post.
  They're really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices.
  May just you please lengthen them a little from next time?

  Thanks for the post. 0mniartist asmr

 16. Vastarel
 17. asmr an

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I
  am encountering difficulties with your RSS.
  I don't understand why I am unable to join it. Is there anybody else getting the same
  RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond?

  Thanks!!

 18. or asmr

  When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 19. for asmr

  What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively
  helpful and it has aided me out loads. I'm hoping to contribute & aid different customers like
  its helped me. Good job.

 20. their gamefly

  This website definitely has all of the info I wanted about this subject
  and didn't know who to ask.

 21. asmr it

  Magnificent items from you, man. I have remember your stuff prior to
  and you're simply too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what
  you're saying and the way in which wherein you say it.
  You are making it enjoyable and you continue to care for
  to keep it wise. I can not wait to learn far more from you.
  This is actually a terrific web site.

 22. http://j.mp

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it
  😉 I will return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the
  greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 23. when asmr

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

  Thanks a ton!

 24. buying drugs in canada
 25. asmr for

  Thanks for sharing such a good opinion, paragraph is good, thats why i
  have read it fully

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן