ניהול פרויקטים הגדרה R.H.S קבלנות ויזמות קבלן שלד

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים (מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. פרויקט מוגדר כמאמץ תחום בזמן ליצירת שירות או מוצר או תוצאה ייחודית. הגדרה נוספת של פרויקט היא לקיחת תשומות משאבים ושינויים לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור.

מטרות ניהול הפרויקט הנן סיומו של הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח. פרויקטים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון באמצעות שיפור מועילות או היעילות שלו.

תוכן עניינים

 

 • 1מאפייני הפרויקט
 • 2חמשת שלבי החיים של הפרויקט
  • 1שלב היזום
  • 2שלב התכנון
  • 3שלב הביצוע
  • 4שלב הבקרה
  • 5שלב הסגירה
 • 3משתני מפתח בפרויקטים
 • 4מתודולוגיה לניהול פרויקטים
 • 5כלים נפוצים לניהול פרויקטים
 • 6פיתוח מנהיגות באמצעות פרויקטים
 • 7לקריאה נוספת
 • 8קישורים חיצוניים
 • 9הערות שוליים

מאפייני הפרויקט

 1. תחום בזמן- בעל נקודת התחלה וסיום.
 2. מטרה מוגדרת- נועד ליצור מוצר או שירות או תוצאה, לאחר שהלה הושג הפרויקט מסתיים.
 3. ייחודי- יחיד במינו (לא מדובר במאמץ שגרתי או בתפעול היות שאינם ייחודים).

חמשת שלבי החיים של הפרויקט

שלב היזום

שלב שבו עולה הרעיון לפרויקט ובוחן את הבעיה ואת הצורך המניעים את פתיחת פרויקט. בשלב היזום מוגדרות המטרות העסקיות ברמת המקרו, מטרות טכנולוגיות, לוחות זמנים נדרשים שאותם מגדירים עם בעלי העניין השונים (כגון הלקוח). שלב זה נוטה להיות מעורפל אך בסיומו מתקבלות תשובות לשאלות כגון : מיהו הלקוח? מהו הצורך? מה הם היעדים? מיהו המבצע? מה הפתרון הנדרש? מיהם בעלי העניין? ועוד. מידע שמסייע לשלב זה הוא מידע היסטורי, הנחות ייסוד, מדיניות ארגונית ועוד. תוצרי השלב הם החלטה על פתיחת פרויקט, מסמך תכולת פרויקט ראשוני ומינוי מנהל פרויקט. טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל בסבירות גבוהה לכישלון הפרויקט בפועל.

שלב התכנון

שלב התכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות ועוד. שלב זה מתחיל במהלכו של שלב הייזום ומסתיים לקראת סיום הפרויקט. יש להקפיד להשלים את התכנון הנדרש ביסודיות (דילוג על שלב זה יוביל בפועל לכישלון בביצוע). שלב זה כולל בניית תוכניות עבודה רבות, מומלץ שיהיו תוכניות לנושאים הבאים:

 • תכנון תכולת העבודה, הן תכנון-על והן תכנון פרטני של חבילות העבודה בפרויקט, חלוקת אחריות וכיצד לעדכן על שינויים.
 • תכנון לוחות זמנים, משימות לביצוע, סדר משימות, תזמון למשימות, תלויות, אילוצים ונתיב קריטי.
 • תכנון עלות – הכנת תוכנית תקציב והערכות כספיות.
 • איפיון איכות המוצר או השירות וכיצד לוודא שתתקבל האיכות הרצוייה.
 • תוכנית איוש כ"א – בניית הצוות המקצועי שיוביל את הפרויקט לסיומו המוצלח.
 • תכנון תקשורת – קישור מוצלח של כלל הגורמים לעבודה משותפת.
 • ניהול סיכונים – איתור סיכונים, הערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה, החלטה במה לטפל וכיצד.
 • תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר? מי הקבלן שיופעל? חתימת חוזים ועוד.
 • תוכנית אינטגרציה – כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו משתלבים אלה באלה.

שלב הביצוע

השלב היקר ביותר בפרויקט, שלב זה כולל הפעלת אנשים ומשאבים שונים לפי תוכניות העבודה שנקבעו. בשלב זה מבוצעת בקרה (תכנון מול ביצוע בפועל) וכתוצאה מכך תיתכן בקשת שינוי תכולה, לו"ז, עלויות וגורמים נוספים. בפועל בשלב זה מופצת תקשורת רבה בין הגורמים השונים ומופעלים החוזים וקבלני המשנה לטובת השגת היעדים השונים. שלב זה מתחיל בסמוך לזמן תחילת התכנון ומסתיים בשלב הסגירה של הפרויקט. בשלב זה מתקבלים תוצרי הפרויקט בפועל.

שלב הבקרה

שלב זה מספק משוב לאינטגרציה של כלל החלקים ובדיקה שהתכולה הושלמה ובאיכות הנדרשת, לבקרה על הלו"ז, עלויות, ניהול משאבים וכוח-אדם, דיווחים לבעלי העניין, בקרה על קבלנים וחוזים וניהול סיכונים. המטרה היא לדגום ביצועים כל העת ובמידה וקיימת סטייה לבצע תיקון בזמן.

שלב הסגירה

השלב האחרון בפרויקט והסופי. השלב הזה כולל את סיום הפרויקט וסגירת החוזים המשפטיים הרלוונטיים.

משתני מפתח בפרויקטים

שלושה משתני מפתח בפרויקט והם נקראים גם משולש הזהב:[1]

 • הזמןהמושקע בפרויקט, משתי בחינות:
  • זמן קלנדרי – הזמן החולף מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.
  • זמן אדם וזמן מכונה: מספר שעות העבודה (או חודשי עבודה) המושקע בפרויקט על ידי האנשים והציוד המשתתפים בו.
 • עלות: ההוצאה הכוללת להגשמת הפרויקט.
 • תכולה– תוצרי הפרויקט וחבילות העבודה.

כמו כן נוספו למשולש הזהב עוד שלושה משתני מפתח והם:[דרוש מקור]

 • איכותרמת התוצר שהופק בפרויקט.
 • שביעות רצון לקוחרמת עמידה בציפיות הלקוח.
 • ניהול סיכוניםכיצד מנוהלים איומים שעלולים לפגוע/לקדם את הפרויקט.

מתודולוגיה לניהול פרויקטים[

מטרת המתודולגיה לניהול פרויקטים היא סיום הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות הפרויקט והשגת שביעות רצון לקוח. מקצוע ניהול הפרויקטים עוסק בהגדרת שיטות שתפקידן לוודא שהיעדים מושגים. הפרויקט עשוי להיות פרויקט פיתוח בעל מרכיב גבוה של אי-ודאות טכנולוגית, או פרויקט בינוי בעל מרכיב גבוה של סיכון כלכלי, או אף פרויקט חינוך – ובלבד שהמרכיבים הבסיסיים של תכולה מוגדרת, זמן ותקציב יוגדרו כולם.

על ניהול הפרויקט יכול להיות שיופקד:

 • מי שמומחיותו בשיטות של תעשייה וניהול – דהיינו ללא ידע מעמיק בתכנים המקצועיים של הפרויקט. במקרים אלו עיקר עיסוקו – המרת המשוב מאנשי המקצוע השונים לנתוני זמן וקישור בין פעילויות בשלב התכנון, ולאחר מכן בקרה על ביצוע הפעולות והצפת בעיות לדרג מחליט.
 • במקרים רבים יופקד על ניהול הפרויקט אדם המיומן בהיבטים המקצועיים השונים של הפרויקט, ובמקרים אלו יורחב תפקידו ויכיל גם מרכיבים של קבלת החלטות בשלבים השונים.

קיימות שיטות רבות, המשתנות ומתפתחות לאורך השנים מתוך ניסיון בפיתוח מערכות מורכבות שונות. בין השיטות האופייניות לניהול פרויקטים: ניהול על פי נתיב קריטי וניהול על פי השרשרת הקריטית, המהווה יישום של תורת האילוצים. במשך השנים פותחו כלים רבים לניהול פרויקטים, החל מכלים המשמשים ליצירת תרשימי גאנט ופרט, וכלה בכלים לתזמון של פרויקטים רבים בסביבה מרובת פרויקטים. בשנים האחרונות רווחת גם התפיסה בדבר הצורך בהקמת מנהלת ניהול פרויקטים ארגונית (שתהווה הגוף הארגוני המרכזי העוסק בפיתוח והטמעת שיטות וכלים לניהול פרויקטי הארגון.

 

באדיבות ויקיפידיה

פרטי יצירת קשר

טלפון

054-6482222

דואר אלקטרוני

r.h.s0546482222@gmail.com

כתובתנו

https://www.rhsprojects.co.il

תרשמו לנו הודעה

90 תגובות

 1. ps4 games

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I'll make sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 2. http://tinyurl.com/

  Excellent post. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You've performed an excellent job. I will certainly
  digg it and individually suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this website.

 3. tinyurl.com

  It's actually very complicated in this full of activity life to listen news on Television, therefore I simply use
  web for that purpose, and obtain the newest news.

 4. web hosting

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking about!
  Bookmarked. Please additionally consult with my web site =).
  We could have a link change contract among us

 5. tinyurl.com

  Awesome! Its actually remarkable paragraph, I have got much clear
  idea about from this article.

 6. phd thesis database
 7. minecraft games

  Excellent, what a website it is! This website gives valuable facts to us, keep
  it up.

 8. essay writing service legit
 9. phd dissertation search
 10. female cialis
 11. 0mniartist

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  concept asmr 0mniartist

 12. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Awesome! Its really remarkable paragraph, I have got much
  clear idea concerning from this article. asmr 0mniartist

 13. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing this info.
  asmr 0mniartist

 14. bitly.com

  My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what
  I'm looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?

  I wouldn't mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome weblog! asmr 0mniartist

 15. bitly.com

  I do believe all the ideas you've presented for your post.
  They're really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices.
  May just you please lengthen them a little from next time?

  Thanks for the post. 0mniartist asmr

 16. Vastarel
 17. asmr an

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I
  am encountering difficulties with your RSS.
  I don't understand why I am unable to join it. Is there anybody else getting the same
  RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond?

  Thanks!!

 18. or asmr

  When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 19. for asmr

  What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively
  helpful and it has aided me out loads. I'm hoping to contribute & aid different customers like
  its helped me. Good job.

 20. their gamefly

  This website definitely has all of the info I wanted about this subject
  and didn't know who to ask.

 21. asmr it

  Magnificent items from you, man. I have remember your stuff prior to
  and you're simply too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what
  you're saying and the way in which wherein you say it.
  You are making it enjoyable and you continue to care for
  to keep it wise. I can not wait to learn far more from you.
  This is actually a terrific web site.

 22. http://j.mp

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it
  😉 I will return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the
  greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 23. when asmr

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

  Thanks a ton!

 24. buying drugs in canada
 25. asmr for

  Thanks for sharing such a good opinion, paragraph is good, thats why i
  have read it fully

 26. viagra fast delivery uk
 27. sub for viagra
 28. http://bitly.com/

  scoliosis
  Thank you for the good writeup. It if truth be told was a entertainment account it.
  Look advanced to more introduced agreeable from you! By the way, how could we keep up
  a correspondence? scoliosis

 29. bitly.com

  scoliosis
  Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with
  then you can write otherwise it is complex to write.

  scoliosis

 30. j.mp

  scoliosis
  Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual
  effort to produce a top notch article… but what
  can I say… I procrastinate a whole lot and don't manage to get nearly anything done.
  scoliosis

 31. https://6869milesoflove.tumblr.com/

  free dating sites
  Awesome things here. I am very happy to peer your post.
  Thank you a lot and I am having a look forward to
  contact you. Will you kindly drop me a e-mail? dating sites

 32. our asmr

  I believe what you posted made a lot of sense. However, consider this, what if you added a little information? I am not saying your content isn't solid, however what if you added
  something to maybe grab people's attention? I mean ניהול פרויקטים הגדרה R.H.S קבלנות ויזמות קבלן
  שלד | R.H.S קבלן בנייה קבלן שלד לבנייה פרטית – קבלנות
  ויזמות באר שבע והדרום | קבלן מפתח is a little plain. You could peek at Yahoo's home page and note how they write news titles to get viewers interested.
  You might add a related video or a picture or two to grab people interested about everything've written. In my opinion, it might make your posts a little livelier.

 33. dating sites of

  Ahaa, its nice conversation on the topic of this post at this place at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 34. dating sites with

  Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i
  came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 35. my free dating sites

  It is appropriate time to make a few plans for the future
  and it is time to be happy. I've read this post and if I may I desire to suggest you few interesting
  issues or tips. Maybe you could write next articles regarding this article.

  I want to learn more issues approximately it!

 36. hydroxychloroquine use in canada
 37. surgery scoliosis your

  What's up, its fastidious piece of writing about media
  print, we all understand media is a wonderful source of data.

 38. for scoliosis surgery

  Hola! I've been reading your weblog for a while now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
  Just wanted to say keep up the fantastic work!

 39. cialis for women side effects
 40. aurogra in mexico

  I constantly emailed this blog post page to all my friends, for the reason that if like to read it afterward my contacts will
  too. https://aurogra.buszcentrum.com/

 41. prescription drug cost
 42. dating sites in

  Your mode of explaining the whole thing in this post
  is truly pleasant, all can simply be aware of it,
  Thanks a lot.

 43. dating sites or

  My programmer is trying to convince me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites
  for about a year and am anxious about switching to another platform.

  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be really appreciated!

 44. tinyurl.com

  After exploring a few of the blog posts on your web page, I
  seriously appreciate your technique of blogging.
  I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near
  future. Please visit my website as well and let me know how you feel.

 45. tadalafil online order tadalafil

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this
  hike. https://atadalafil.online/

 46. tinyurl.com

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I
  could locate a captcha plugin for my comment form?
  I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

 47. alpesh pharmacy store charlotte nc
 48. hydroxychloroquine stock options

  Heya are using WordPress for your site platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding
  expertise to make your own blog? Any help would
  be really appreciated! https://hhydroxychloroquine.com/

 49. hydroxychloroquine 400

  Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
  Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such
  information a lot. I was looking for this certain info
  for a long time. Thank you and best of luck. https://hydroxychloroquinee.com/

 50. cialis online mexico

  If you wish for to grow your knowledge just keep visiting this web
  page and be updated with the hottest news
  update posted here. http://cialllis.com/

 51. mix vidalista and tadalafil
 52. cialis generic reviews
 53. warnings for cipro
 54. tadalafil 20mg generic cialis
 55. buy ventolin inhalers online without a prescription

  It's an remarkable article for all the online people; they will take
  benefit from it I am sure. https://amstyles.com/

 56. best over the counter sleep aid
 57. canadian pharmacy

  Great blog here! Additionally your site loads up very
  fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink on your
  host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol http://cavalrymenforromney.com/

 58. ingredients in amoxicillin oral suspension

  We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our
  community. Your site offered us with helpful information to work on. You have performed an impressive job and our
  entire neighborhood might be thankful to you. http://antiibioticsland.com/Amoxil.htm

 59. where to buy viagra for women
 60. price for hydroxychloroquine
 61. alternative to valtrex for shingles
 62. doxycycline dosage dogs

  I have been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Reading this information So i am happy to exhibit that I've a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I so much undoubtedly will make certain to don?t forget this web site and give it a look on a continuing basis. http://antiibioticsland.com/Doxycycline.htm

 63. cytotmeds.com

  Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 64. prednisone 50 mg

  long term side effects of prednisone therapy

  confirm bunionette chapter

 65. order dapoxetine

  priligy 30 day coupon

  port fundus photography maker

 66. Kira

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz reply
  as I'm looking to design my own blog and would like to find out where
  u got this from. thank you

 67. hydroxychloroquine success latest news

  hydroxychloroquine brands

  indeed lamellar bone measure

 68. azithromycin for e coli uti

  I am curious to find out what blog platform you have been using?
  I'm experiencing some small security issues with my latest website and I would like to find
  something more secure. Do you have any suggestions? http://herreramedical.org/azithromycin

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן