ניהול פרויקטים הגדרה R.H.S קבלנות ויזמות קבלן שלד

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים (מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. פרויקט מוגדר כמאמץ תחום בזמן ליצירת שירות או מוצר או תוצאה ייחודית. הגדרה נוספת של פרויקט היא לקיחת תשומות משאבים ושינויים לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור.

מטרות ניהול הפרויקט הנן סיומו של הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח. פרויקטים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון באמצעות שיפור מועילות או היעילות שלו.

תוכן עניינים

 

 • 1מאפייני הפרויקט
 • 2חמשת שלבי החיים של הפרויקט
  • 1שלב היזום
  • 2שלב התכנון
  • 3שלב הביצוע
  • 4שלב הבקרה
  • 5שלב הסגירה
 • 3משתני מפתח בפרויקטים
 • 4מתודולוגיה לניהול פרויקטים
 • 5כלים נפוצים לניהול פרויקטים
 • 6פיתוח מנהיגות באמצעות פרויקטים
 • 7לקריאה נוספת
 • 8קישורים חיצוניים
 • 9הערות שוליים

מאפייני הפרויקט

 1. תחום בזמן- בעל נקודת התחלה וסיום.
 2. מטרה מוגדרת- נועד ליצור מוצר או שירות או תוצאה, לאחר שהלה הושג הפרויקט מסתיים.
 3. ייחודי- יחיד במינו (לא מדובר במאמץ שגרתי או בתפעול היות שאינם ייחודים).

חמשת שלבי החיים של הפרויקט

שלב היזום

שלב שבו עולה הרעיון לפרויקט ובוחן את הבעיה ואת הצורך המניעים את פתיחת פרויקט. בשלב היזום מוגדרות המטרות העסקיות ברמת המקרו, מטרות טכנולוגיות, לוחות זמנים נדרשים שאותם מגדירים עם בעלי העניין השונים (כגון הלקוח). שלב זה נוטה להיות מעורפל אך בסיומו מתקבלות תשובות לשאלות כגון : מיהו הלקוח? מהו הצורך? מה הם היעדים? מיהו המבצע? מה הפתרון הנדרש? מיהם בעלי העניין? ועוד. מידע שמסייע לשלב זה הוא מידע היסטורי, הנחות ייסוד, מדיניות ארגונית ועוד. תוצרי השלב הם החלטה על פתיחת פרויקט, מסמך תכולת פרויקט ראשוני ומינוי מנהל פרויקט. טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל בסבירות גבוהה לכישלון הפרויקט בפועל.

שלב התכנון

שלב התכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות ועוד. שלב זה מתחיל במהלכו של שלב הייזום ומסתיים לקראת סיום הפרויקט. יש להקפיד להשלים את התכנון הנדרש ביסודיות (דילוג על שלב זה יוביל בפועל לכישלון בביצוע). שלב זה כולל בניית תוכניות עבודה רבות, מומלץ שיהיו תוכניות לנושאים הבאים:

 • תכנון תכולת העבודה, הן תכנון-על והן תכנון פרטני של חבילות העבודה בפרויקט, חלוקת אחריות וכיצד לעדכן על שינויים.
 • תכנון לוחות זמנים, משימות לביצוע, סדר משימות, תזמון למשימות, תלויות, אילוצים ונתיב קריטי.
 • תכנון עלות – הכנת תוכנית תקציב והערכות כספיות.
 • איפיון איכות המוצר או השירות וכיצד לוודא שתתקבל האיכות הרצוייה.
 • תוכנית איוש כ"א – בניית הצוות המקצועי שיוביל את הפרויקט לסיומו המוצלח.
 • תכנון תקשורת – קישור מוצלח של כלל הגורמים לעבודה משותפת.
 • ניהול סיכונים – איתור סיכונים, הערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה, החלטה במה לטפל וכיצד.
 • תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר? מי הקבלן שיופעל? חתימת חוזים ועוד.
 • תוכנית אינטגרציה – כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו משתלבים אלה באלה.

שלב הביצוע

השלב היקר ביותר בפרויקט, שלב זה כולל הפעלת אנשים ומשאבים שונים לפי תוכניות העבודה שנקבעו. בשלב זה מבוצעת בקרה (תכנון מול ביצוע בפועל) וכתוצאה מכך תיתכן בקשת שינוי תכולה, לו"ז, עלויות וגורמים נוספים. בפועל בשלב זה מופצת תקשורת רבה בין הגורמים השונים ומופעלים החוזים וקבלני המשנה לטובת השגת היעדים השונים. שלב זה מתחיל בסמוך לזמן תחילת התכנון ומסתיים בשלב הסגירה של הפרויקט. בשלב זה מתקבלים תוצרי הפרויקט בפועל.

שלב הבקרה

שלב זה מספק משוב לאינטגרציה של כלל החלקים ובדיקה שהתכולה הושלמה ובאיכות הנדרשת, לבקרה על הלו"ז, עלויות, ניהול משאבים וכוח-אדם, דיווחים לבעלי העניין, בקרה על קבלנים וחוזים וניהול סיכונים. המטרה היא לדגום ביצועים כל העת ובמידה וקיימת סטייה לבצע תיקון בזמן.

שלב הסגירה

השלב האחרון בפרויקט והסופי. השלב הזה כולל את סיום הפרויקט וסגירת החוזים המשפטיים הרלוונטיים.

משתני מפתח בפרויקטים

שלושה משתני מפתח בפרויקט והם נקראים גם משולש הזהב:[1]

 • הזמןהמושקע בפרויקט, משתי בחינות:
  • זמן קלנדרי – הזמן החולף מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.
  • זמן אדם וזמן מכונה: מספר שעות העבודה (או חודשי עבודה) המושקע בפרויקט על ידי האנשים והציוד המשתתפים בו.
 • עלות: ההוצאה הכוללת להגשמת הפרויקט.
 • תכולה– תוצרי הפרויקט וחבילות העבודה.

כמו כן נוספו למשולש הזהב עוד שלושה משתני מפתח והם:[דרוש מקור]

 • איכותרמת התוצר שהופק בפרויקט.
 • שביעות רצון לקוחרמת עמידה בציפיות הלקוח.
 • ניהול סיכוניםכיצד מנוהלים איומים שעלולים לפגוע/לקדם את הפרויקט.

מתודולוגיה לניהול פרויקטים[

מטרת המתודולגיה לניהול פרויקטים היא סיום הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות הפרויקט והשגת שביעות רצון לקוח. מקצוע ניהול הפרויקטים עוסק בהגדרת שיטות שתפקידן לוודא שהיעדים מושגים. הפרויקט עשוי להיות פרויקט פיתוח בעל מרכיב גבוה של אי-ודאות טכנולוגית, או פרויקט בינוי בעל מרכיב גבוה של סיכון כלכלי, או אף פרויקט חינוך – ובלבד שהמרכיבים הבסיסיים של תכולה מוגדרת, זמן ותקציב יוגדרו כולם.

על ניהול הפרויקט יכול להיות שיופקד:

 • מי שמומחיותו בשיטות של תעשייה וניהול – דהיינו ללא ידע מעמיק בתכנים המקצועיים של הפרויקט. במקרים אלו עיקר עיסוקו – המרת המשוב מאנשי המקצוע השונים לנתוני זמן וקישור בין פעילויות בשלב התכנון, ולאחר מכן בקרה על ביצוע הפעולות והצפת בעיות לדרג מחליט.
 • במקרים רבים יופקד על ניהול הפרויקט אדם המיומן בהיבטים המקצועיים השונים של הפרויקט, ובמקרים אלו יורחב תפקידו ויכיל גם מרכיבים של קבלת החלטות בשלבים השונים.

קיימות שיטות רבות, המשתנות ומתפתחות לאורך השנים מתוך ניסיון בפיתוח מערכות מורכבות שונות. בין השיטות האופייניות לניהול פרויקטים: ניהול על פי נתיב קריטי וניהול על פי השרשרת הקריטית, המהווה יישום של תורת האילוצים. במשך השנים פותחו כלים רבים לניהול פרויקטים, החל מכלים המשמשים ליצירת תרשימי גאנט ופרט, וכלה בכלים לתזמון של פרויקטים רבים בסביבה מרובת פרויקטים. בשנים האחרונות רווחת גם התפיסה בדבר הצורך בהקמת מנהלת ניהול פרויקטים ארגונית (שתהווה הגוף הארגוני המרכזי העוסק בפיתוח והטמעת שיטות וכלים לניהול פרויקטי הארגון.

 

באדיבות ויקיפידיה

פרטי יצירת קשר

טלפון

054-6482222

דואר אלקטרוני

r.h.s0546482222@gmail.com

כתובתנו

https://www.rhsprojects.co.il

תרשמו לנו הודעה

29 תגובות

 1. where to get viagra

  appears to be no interaction between and alcohol, either.
  saleviabuy.com order viagra

 2. sildenafil generic vs viagra

  Mammography is appropriate and effective for routine
  screenings, women experiencing symptoms and women with a history of previous
  breast cancer. sildenafil generic vs viagra generic
  for viagra name

 3. generic viagra 2017

  Please review the terms of use and privacy policies of the new site you will
  be visiting. generic viagra 2017 online doctor prescription for
  viagra

 4. buy viagra online with mastercard

  Internal medicine…………………………………………………….3 16.5% http://llviabest.com best website
  to buy viagra online

 5. sildenafil 100mg price australia

  Viagra prescription usa mygoviagar.com generic viagra prices in canada

 6. best dissertation help
 7. essay writing service forum
 8. cheap flights

  This is really interesting, You're a very skilled blogger.
  I've joined your rss feed and look forward to
  seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 9. cheap flights

  After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are
  added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Thanks a lot!

 10. cheap flights

  Excellent blog post. I certainly love this site. Stick with
  it!

 11. http://tinyurl.com/y5x4rbmv

  Howdy are using WordPress for your site platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 12. cheap flights

  We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with helpful info to work on. You have performed a formidable process and our whole group shall be thankful to you.

 13. tinyurl.com

  I love it whenever people get together and share opinions.

  Great website, continue the good work!

 14. http://tinyurl.com

  Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding
  anything completely, except this post presents fastidious
  understanding yet.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן