קבלן שלד באר שבע והסביבה

קבלן שלד

קבלן שלד באר שבע והסביבה

קבלן שלד/בניין הוא בעל מקצוע האמון על עבודת הבנייה של מבנים, או על עבודות תשתית הקשורות לבנייה, של חלקי מבנים או נדבכים שונים בבנייה. הקבלן עשוי להיות החל מעצמאי המנהל מספר מצומצם של פועלים ועד חברת בנייה גדולה, העוסקת לעיתים לא רק בבנייה אלא גם ביזמות ובשלבים נוספים של תהליך התכנון והבנייה.

 

 

הקמתו של מבנה הנבנה בבנייה טרומית

סוגי קבלנים

קבלני הבניין מתמחים בבנייה של טיפוסי מבנים שונים, שיטות בנייה שונות, חלקים שונים של הבנייה וכן סדרי גודל שונים של בנייה. קבלן קטן עשוי לעסוק בשיפוץ פנימי של דירה הכוללת בעיקר עבודות גבס ואילו חברת קבלנות גדולה עשויה לבצע פרויקט בנייה של שכונה שלמה או של מבנים גדולים מאוד. כמו כן, כמעט בכל פרויקט בנייה, פועלים מספר קבלנים, לעיתים כקבלני משנה תחת שרביטו של הקבלן הראשי, האחראים כל אחד על שלב אחר או נדבך אחר של הבנייה, לדוגמה: קבלן הריסה (של מבנה קודם שהיה בשטח), קבלן עבודות עפר, קבלן שלד, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן עבודות טיח וכו'.

 

הסכם העבודה

פעילותו של קבלן הבניין היא פרויקטלית, ומתבצעת לרוב על פי חוזה ספציפי לפרויקט. קיימים מספר סוגים של חוזים אופייניים לעבודת הקבלן:

 

לפי כמות עבודה: חוזה לפיו שכרו של הקבלן נקבע לפי חישוב כמויות הבנייה (לדוגמה: שטח קירות, כמות הפתחים, אורך צנרת וכדומה). חוזה זה נקבע על פי כתב כמויות אותו מכינים המתכננים. במקרה של עבודה לפי חוזה זה, קל לתמחר שינויים בתכנון הבנייה, שכן לכל עבודה יש מחיר.

לפי זמן עבודה: חוזה לפיו העבודה מתבצעת עם כמות מסוימת של כלים ועובדים אליה מתחייב הקבלן, והתשלום שניתן לו תואם לזמן העבודה. הסכם זה נוח לקבלן כאשר עבודת הבנייה תלויה בגורמים רבים שאינם בשליטתו ומצריכים שיתוף פעולה מלא עם יזם ומנהל הפרויקט.

פאושלי: מגרמנית, Pauschale. חוזה שבו הצעת מחיר כוללת מצד הקבלן. בהסכם פאושלי מקבל הקבלן את תוכניות העבודה, מבצע הערכה כללית לעלות הבנייה הכוללת ומשקלל בה גם ניהול סיכונים. בחוזה פאושלי, מבקש הקבלן מחיר גבוה יותר מאשר בחוזים אחרים, וזאת בשל העובדה שלהסכם פאושלי לא יהיו תוספות או הפחתות כספיות לעיתים גם (אם נקבע במפורש בהסכם) אם היקף העבודה יגדל או ייקטן, ואף אם תוכניות העבודה יישתנו במהלך העבודה וכן בגלל הסיכונים שבלקיחת העבודה. עם זאת, הערכה שגויה או סיבוכים במהלך הבנייה עלולים לגרום לו להפסדים כספיים גדולים ואף לפשיטת רגל ולכן נהוג לשלם עבור שינויים ותוספות אשר מעבר לקבוע בתוכניות העבודה שחתמו עליהם הצדדים לפני תחילת העבודה.

בחירת הקבלן

בבנייה הפרטית, קבלן הבנייה נבחר על פי שיקוליו האישיים של יזם הבנייה, שעשויים להתבסס על המלצות, היכרות אישית, ניסיון עבר טוב וכדומה. בבנייה הציבורית, כזו היזומה על ידי גופים ציבוריים כגון חברות ממשלתיות או רשויות מקומיות, תהליך בחירת הקבלן נעשה על פי חוק. במסגרת החוק, חובה על היזם לבחור בקבלן על ידי מכרז.

 

בעת מכרז על הקבלנים להציע הצעות מחיר ולהעמיד ערבויות בנקאיות מתאימות בהתאם לתנאי המרכז, משרד התמ"ת מפקח על קבלני הבניין, כל קבלן חייב להחזיק ברישיון קבלן בתוקף, הקבלנים מסווגים לפי תחומי פעילות שונים כגון עבודות עפר, קבלן פיתוח, עבודות הנדסיות, גשרים ובניין.

 

קבלן בניין מבצע את העבודה בפועל אותה מתכנן האדריכל לקבלן הבניין ישנם מהנדסים אזרחיים האחראים על ביצוע עבודות הפיקוח והליווי ההנדסי של הפרויקט כאשר בוחרים בקבלן לצורך ביצוע עבודות בניה ספיציפיות יש לוודא כי לקבלן רישיון קבלן רשום בתוקף בהתאם לאופי העבודה המבוקשת לביצוע .

 

באחריות קבלן הבניין לבצע אבטחת איכות של עבודות הבניה אותם הקבלן מבצע, כאשר מבצעים יציקות באתר הבניה על מהנדסי הבניין אותם מעסיק קבלן הביין לאשר את היציקות המבוצעות ולחתו ביומן העבודה של אתר הבניה בו מבוצעות עבודות הבניה על ידי קבלן בניין.

 

בפרויקט הנדסי מורכב על קבלן הבניין לוודא הימצאותו בשטח של מהנדס אזרחי לצורך בקרת איכות מתמדת.

 

במדינת ישראל ענף הקבלנות שמרני לעונת ענף הקבלנות במדינות המערביות והמפותחות. עם זאת, בשנים האחרונות התפתח ענף הבנייה בארץ ושיטות ביצוע חדשות ומתקדמות מיושמות, שיטת הבני המתקדמות כוללות בניה בקונסטרוקצית פלדה כמו שנהוג באמריקה ובאירופה.

 

כמו כן ענף הבניה הירוקה הכולל בידוד איכותי יותר הגורם לצריכת חשמל מופחתת ובידוד טרמי ואקוסטי איכותיים יותר, שיטת הביצוע של הבניה הטרומית שהייתה נהוגה בארץ שנים רבות כיום כבר לא נהוגה זאת מכיוון והשיטה הוכיחה את עצמה כלא יעילה הגורמת לבעיות ביצוע הנדסיות.

 

אחריות הקבלן

ככלל, אחריותו של הקבלן מוגדרת בחוזה העבודה בכל פרויקט שאותו הוא נשכר לבצע. בנוסף, מחויב הקבלן לתקני בנייה המוגדרים בחוק, בעיקר במסגרת תקנות התכנון והבנייה, וכן על מספר נושאים נוספים בהם מחויב הקבלן מטעם החוק – נושאים בהם משחרר הקבלן את היזם מאחריות. למשל, כל הטיפול בפועלי הבניין של הקבלן – שכרם, תנאי העסקתם, בטיחותם וניהולם – הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

בנוסף, אחריותו של הקבלן אינה מסתיימת עם גמר עבודת הבנייה אלא נמשכת, בהתאם לחוזה ולחוקי המדינה, גם שנים נוספות לאחר סיום הבנייה. כך לדוגמה, אם התגלו ליקויים בבנייה, מספר שנים לאחר סיומה או רק לאחר חורף קשה או רעידת אדמה, נושא הקבלן בחלק מן האחריות לליקויים. במקרים בהם הקבלן והיזם הם אותו הגוף, פועלים הדברים באופן מעט שונה.

 

אחריות זו משוקללת בשכר העבודה של קבלן הבנייה אך פוטרת באופן חלקי את יזם הבנייה ומתכנני הפרויקט מעבודה ניהולית ומאחריות מסוימת (האחריות לעולם לא נסמכת על הקבלן בלבד אלא גם על היזם ובעל הנכס ועל מתכנניו).

 

בישראל

קבלני הבניין בישראל מאוגדים במסגרת התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

 

רשם הקבלנים במשרד השיכון פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969, והוא מנהל את פנקס הקבלנים, שבו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. הרשם מנפיק לכל קבלן רישיון שנתי. קבלן רשאי לבצע רק עבודות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית אינם חורגים מהתחום שנקבע לו לפי סיווגו.

 

הכשרה מקצועית

ההכשרה המרכזית בתחום היא לתפקיד מנהלי עבודה. בעבר נדרש ניסיון של שבע שנים בעבודה בחברות בניה לפני הכשרה בקורס. החל משנת 2013 המסלול המקובל לניהול עבודת בניין מתבסס על הכשרת מהנדס, הנדסאי או טכנאי אזרחי הנדרשים לשתי שנות ניסיון בעבודות בניין.

 

 

אנחנו בR.H.S  קבלנות ויזמות  ניתן לכם מענה מקיף לבניית הבית שלכם או לבניית השלד

פרטי יצירת קשר

טלפון

054-6482222

דואר אלקטרוני

r.h.s0546482222@gmail.com

כתובתנו

https://www.rhsprojects.co.il

תרשמו לנו הודעה

38 תגובות

 1. j.mp

  Hey there would you mind sharing which blog platform you're using?
  I'm going to start my own blog soon but I'm having
  a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I'm looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 2. tinyurl.com

  I really like what you guys tend to be up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the superb works guys I've included you guys to my own blogroll.

 3. web hosting

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the
  web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  irked while people consider worries that they just
  don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects
  , people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 4. web hosting

  You need to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the net.
  I'm going to recommend this site!

 5. http://tinyurl.com/ygyq2ogv

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit
  from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Thanks!

 6. tinyurl.com

  Hi! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 7. essay writer website
 8. literature review dissertation
 9. essay writer funny
 10. buy a paper for college
 11. mexican border pharmacies
 12. 0mniartist

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates. 0mniartist asmr

 13. indian tadalafil

  Liquid tadalafil side effects indian tadalafil tadalafil and sildenafil taken together

 14. what gamefly

  I was curious if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

 15. but asmr

  Hi are using WordPress for your site platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
  create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 16. of asmr

  If some one wants to be updated with most up-to-date technologies
  afterward he must be pay a quick visit this site
  and be up to date daily.

 17. asmr when

  I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers except this post is truly a
  pleasant article, keep it up.

 18. Levitra Soft
 19. gamefly when

  It is perfect time to make some plans for the future and
  it's time to be happy. I've read this post and
  if I could I wish to suggest you some interesting
  things or suggestions. Maybe you can write
  next articles referring to this article. I desire to read even more things about
  it!

 20. generic cialis with dapoxetine 80mg

  Cialis generic overnite shipping asciled.com cheapest cialis 5mg

 21. an asmr

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't
  loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
  I've tried it in two different browsers and both show the same results.

 22. http://bit.ly/

  My relatives all the time say that I am killing my time here at web, however I
  know I am getting experience all the time by reading such fastidious articles or reviews.

 23. was asmr

  If you desire to take a good deal from this post then you have to apply such strategies to your won website.

 24. this asmr

  After I initially commented I seem to have clicked on the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I
  get four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service?

  Appreciate it!

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן