קבלן שלד באר שבע והסביבה

קבלן שלד

קבלן שלד באר שבע והסביבה

קבלן שלד/בניין הוא בעל מקצוע האמון על עבודת הבנייה של מבנים, או על עבודות תשתית הקשורות לבנייה, של חלקי מבנים או נדבכים שונים בבנייה. הקבלן עשוי להיות החל מעצמאי המנהל מספר מצומצם של פועלים ועד חברת בנייה גדולה, העוסקת לעיתים לא רק בבנייה אלא גם ביזמות ובשלבים נוספים של תהליך התכנון והבנייה.

 

 

הקמתו של מבנה הנבנה בבנייה טרומית

סוגי קבלנים

קבלני הבניין מתמחים בבנייה של טיפוסי מבנים שונים, שיטות בנייה שונות, חלקים שונים של הבנייה וכן סדרי גודל שונים של בנייה. קבלן קטן עשוי לעסוק בשיפוץ פנימי של דירה הכוללת בעיקר עבודות גבס ואילו חברת קבלנות גדולה עשויה לבצע פרויקט בנייה של שכונה שלמה או של מבנים גדולים מאוד. כמו כן, כמעט בכל פרויקט בנייה, פועלים מספר קבלנים, לעיתים כקבלני משנה תחת שרביטו של הקבלן הראשי, האחראים כל אחד על שלב אחר או נדבך אחר של הבנייה, לדוגמה: קבלן הריסה (של מבנה קודם שהיה בשטח), קבלן עבודות עפר, קבלן שלד, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן עבודות טיח וכו'.

 

הסכם העבודה

פעילותו של קבלן הבניין היא פרויקטלית, ומתבצעת לרוב על פי חוזה ספציפי לפרויקט. קיימים מספר סוגים של חוזים אופייניים לעבודת הקבלן:

 

לפי כמות עבודה: חוזה לפיו שכרו של הקבלן נקבע לפי חישוב כמויות הבנייה (לדוגמה: שטח קירות, כמות הפתחים, אורך צנרת וכדומה). חוזה זה נקבע על פי כתב כמויות אותו מכינים המתכננים. במקרה של עבודה לפי חוזה זה, קל לתמחר שינויים בתכנון הבנייה, שכן לכל עבודה יש מחיר.

לפי זמן עבודה: חוזה לפיו העבודה מתבצעת עם כמות מסוימת של כלים ועובדים אליה מתחייב הקבלן, והתשלום שניתן לו תואם לזמן העבודה. הסכם זה נוח לקבלן כאשר עבודת הבנייה תלויה בגורמים רבים שאינם בשליטתו ומצריכים שיתוף פעולה מלא עם יזם ומנהל הפרויקט.

פאושלי: מגרמנית, Pauschale. חוזה שבו הצעת מחיר כוללת מצד הקבלן. בהסכם פאושלי מקבל הקבלן את תוכניות העבודה, מבצע הערכה כללית לעלות הבנייה הכוללת ומשקלל בה גם ניהול סיכונים. בחוזה פאושלי, מבקש הקבלן מחיר גבוה יותר מאשר בחוזים אחרים, וזאת בשל העובדה שלהסכם פאושלי לא יהיו תוספות או הפחתות כספיות לעיתים גם (אם נקבע במפורש בהסכם) אם היקף העבודה יגדל או ייקטן, ואף אם תוכניות העבודה יישתנו במהלך העבודה וכן בגלל הסיכונים שבלקיחת העבודה. עם זאת, הערכה שגויה או סיבוכים במהלך הבנייה עלולים לגרום לו להפסדים כספיים גדולים ואף לפשיטת רגל ולכן נהוג לשלם עבור שינויים ותוספות אשר מעבר לקבוע בתוכניות העבודה שחתמו עליהם הצדדים לפני תחילת העבודה.

בחירת הקבלן

בבנייה הפרטית, קבלן הבנייה נבחר על פי שיקוליו האישיים של יזם הבנייה, שעשויים להתבסס על המלצות, היכרות אישית, ניסיון עבר טוב וכדומה. בבנייה הציבורית, כזו היזומה על ידי גופים ציבוריים כגון חברות ממשלתיות או רשויות מקומיות, תהליך בחירת הקבלן נעשה על פי חוק. במסגרת החוק, חובה על היזם לבחור בקבלן על ידי מכרז.

 

בעת מכרז על הקבלנים להציע הצעות מחיר ולהעמיד ערבויות בנקאיות מתאימות בהתאם לתנאי המרכז, משרד התמ"ת מפקח על קבלני הבניין, כל קבלן חייב להחזיק ברישיון קבלן בתוקף, הקבלנים מסווגים לפי תחומי פעילות שונים כגון עבודות עפר, קבלן פיתוח, עבודות הנדסיות, גשרים ובניין.

 

קבלן בניין מבצע את העבודה בפועל אותה מתכנן האדריכל לקבלן הבניין ישנם מהנדסים אזרחיים האחראים על ביצוע עבודות הפיקוח והליווי ההנדסי של הפרויקט כאשר בוחרים בקבלן לצורך ביצוע עבודות בניה ספיציפיות יש לוודא כי לקבלן רישיון קבלן רשום בתוקף בהתאם לאופי העבודה המבוקשת לביצוע .

 

באחריות קבלן הבניין לבצע אבטחת איכות של עבודות הבניה אותם הקבלן מבצע, כאשר מבצעים יציקות באתר הבניה על מהנדסי הבניין אותם מעסיק קבלן הביין לאשר את היציקות המבוצעות ולחתו ביומן העבודה של אתר הבניה בו מבוצעות עבודות הבניה על ידי קבלן בניין.

 

בפרויקט הנדסי מורכב על קבלן הבניין לוודא הימצאותו בשטח של מהנדס אזרחי לצורך בקרת איכות מתמדת.

 

במדינת ישראל ענף הקבלנות שמרני לעונת ענף הקבלנות במדינות המערביות והמפותחות. עם זאת, בשנים האחרונות התפתח ענף הבנייה בארץ ושיטות ביצוע חדשות ומתקדמות מיושמות, שיטת הבני המתקדמות כוללות בניה בקונסטרוקצית פלדה כמו שנהוג באמריקה ובאירופה.

 

כמו כן ענף הבניה הירוקה הכולל בידוד איכותי יותר הגורם לצריכת חשמל מופחתת ובידוד טרמי ואקוסטי איכותיים יותר, שיטת הביצוע של הבניה הטרומית שהייתה נהוגה בארץ שנים רבות כיום כבר לא נהוגה זאת מכיוון והשיטה הוכיחה את עצמה כלא יעילה הגורמת לבעיות ביצוע הנדסיות.

 

אחריות הקבלן

ככלל, אחריותו של הקבלן מוגדרת בחוזה העבודה בכל פרויקט שאותו הוא נשכר לבצע. בנוסף, מחויב הקבלן לתקני בנייה המוגדרים בחוק, בעיקר במסגרת תקנות התכנון והבנייה, וכן על מספר נושאים נוספים בהם מחויב הקבלן מטעם החוק – נושאים בהם משחרר הקבלן את היזם מאחריות. למשל, כל הטיפול בפועלי הבניין של הקבלן – שכרם, תנאי העסקתם, בטיחותם וניהולם – הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

בנוסף, אחריותו של הקבלן אינה מסתיימת עם גמר עבודת הבנייה אלא נמשכת, בהתאם לחוזה ולחוקי המדינה, גם שנים נוספות לאחר סיום הבנייה. כך לדוגמה, אם התגלו ליקויים בבנייה, מספר שנים לאחר סיומה או רק לאחר חורף קשה או רעידת אדמה, נושא הקבלן בחלק מן האחריות לליקויים. במקרים בהם הקבלן והיזם הם אותו הגוף, פועלים הדברים באופן מעט שונה.

 

אחריות זו משוקללת בשכר העבודה של קבלן הבנייה אך פוטרת באופן חלקי את יזם הבנייה ומתכנני הפרויקט מעבודה ניהולית ומאחריות מסוימת (האחריות לעולם לא נסמכת על הקבלן בלבד אלא גם על היזם ובעל הנכס ועל מתכנניו).

 

בישראל

קבלני הבניין בישראל מאוגדים במסגרת התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

 

רשם הקבלנים במשרד השיכון פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969, והוא מנהל את פנקס הקבלנים, שבו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. הרשם מנפיק לכל קבלן רישיון שנתי. קבלן רשאי לבצע רק עבודות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית אינם חורגים מהתחום שנקבע לו לפי סיווגו.

 

הכשרה מקצועית

ההכשרה המרכזית בתחום היא לתפקיד מנהלי עבודה. בעבר נדרש ניסיון של שבע שנים בעבודה בחברות בניה לפני הכשרה בקורס. החל משנת 2013 המסלול המקובל לניהול עבודת בניין מתבסס על הכשרת מהנדס, הנדסאי או טכנאי אזרחי הנדרשים לשתי שנות ניסיון בעבודות בניין.

 

 

אנחנו בR.H.S  קבלנות ויזמות  ניתן לכם מענה מקיף לבניית הבית שלכם או לבניית השלד

פרטי יצירת קשר

טלפון

054-6482222

דואר אלקטרוני

r.h.s0546482222@gmail.com

כתובתנו

https://www.rhsprojects.co.il

תרשמו לנו הודעה

28 תגובות

 1. saleviabuy.com

  Controversial H1N1 vaccine Quarantine Center of Disease Control Disease Origins H1N1 origins
  Animal diseases Viruses Are Viruses Alive? where can i buy viagra over the counter usa (saleviabuy.com) how often can you take viagra

 2. best online pharmacy for generic viagra
 3. best viagra online reviews

  Pierce Brosnan has TEN INCH hunting knife seized at airport security as he checks in with his son – but they're
  allowed to fly Ellen Page and her new girlfriend Samantha
  Thomas look happy and relaxed as they enjoy casual New York stroll It's been 18 months since Ellen,
  28, came out Can you knock off a decade with just THREE products?
  best viagra online reviews pfizer
  brand viagra online

 4. real viagra pills
 5. miraclevigra.com
 6. buy viagra 200mg

  Where can you buy viagra over the counter in uk mygoviagar.com
  pharmacy price comparison viagra

 7. write my thesis

  Thesis defense advice thesisbyd.com phd
  thesis writing services

 8. viagra pill
 9. cheap flights

  If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i recommend him/her to go to see this weblog, Keep up the nice job.

 10. cheap flights

  Hi there, I found your blog by the use of Google at the same time as looking for a comparable subject, your site got here
  up, it seems good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply became alert to your blog thru
  Google, and found that it's truly informative.
  I'm going to watch out for brussels. I'll appreciate for those
  who continue this in future. Many other people will be benefited out of
  your writing. Cheers!

 11. cheap flights

  You've made some decent points there. I checked on the internet
  to find out more about the issue and found most people will go
  along with your views on this site.

 12. tinyurl.com

  Hi there are using WordPress for your blog platform? I'm new to the
  blog world but I'm trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 13. cheap flights

  Thank you, I've just been searching for information approximately this subject for a while and yours is
  the greatest I have found out so far. However, what concerning the bottom line?

  Are you positive about the supply?

 14. tinyurl.com

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your
  blog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently fast.

 15. http://tinyurl.com/yyse9z4q

  This is very interesting, You're an overly professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for searching for more of your fantastic post.
  Additionally, I've shared your website in my social networks

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן